Internal U120 Tournament

20 February, 2017 Mon

Athenaeum Internal Round 13
1 80 Hill, Patrick 1/2 1/2 42
2 42 Protonotarios, Filippos 1/2 1/2 80
1 1